1 - 7 Hydref 2012

CARTREF  ENGLISH

Cia Rinne

Cia Rinne

Ganwyd Cia Rinne (1973) yn Gothenburg, Sweden, mae ganddi MA mewn athroniaeth (Frankfurt, Athens, a Helsinki), ac mae'n byw ac yn gweithio yn Berlin.

Mae ei chyhoeddiadau barddoniaeth yn cynnwys zaroum (2001), y gwaith ar-lein, archives zaroum (2008), notes for soloists (OEI Editör, Stockholm 2009), a'r gwaith sain sounds for soloists (2011) yn ogystal â llyfr yn dogfennu hanes y bobl Roma (The Roma Journeys, gyda Joakim Eskildsen, Steidl 2007).

Ymysg ei harddangosfeydd diweddar y mae sioe Terra infirma yn yr ISCP yn Efrog Newydd 2010, Cynhadledd Biennial Turku 2011, a sioe undyn testun a sain yn y Grimmuseum yn Berlin 2012.

 

notes on war and god

nodiadau ar ofn

•   Ypres
     Ieper
     peur
     pueri
     pro patriā
     après l'horreur
     pridd prudd
     Ieper
nodiadau ar lendid

•   Seife
    sy'n
    cypher

•   savon
    o safon

•   sebon?
    c'est bon

nodiadau ar Paris

•   Paris
    Pa
         ris?

•   pâr
    pâr is

•   Paris
    P
    P  arís
    P  arís eile
    Caffi Parisella
    of this parish

nodiadau geiriadurol

•   dissection
    diss
            sex
                   shun
•   dissection
    dîs
          C
              Siôn

•   dictionary
    Dic
           Siôn
                    Harri

dan groen palindrôm

•   lladd dafad ddall
    lladd
    lladd da
             da
    lladd?
    lladd           dall
            dafad
    lladd dafad ddall                             Ifor ap Glyn


Ty Newydd

Literature Across Frontiers

poetry wales

Pontio

Literature Wales Aberystwyth University Gwynedd

Bangor University

Arts Council of Wales

Wales Literature Exchange

Whistlestop Cafe

British Council Palas Print the absurd
Goethe Institut Translators House Wales Kunst Purple Moose aelg logo Galicia logo In Chapters EU logo