1 - 7 Hydref 2012

CARTREF  ENGLISH

Eduard Escoffet

Eduard Escoffet

 

http://propost.org/escoffet

http://www.youtube.com/user/txtstate

Ganwyd Eduard Escoffet yn 1979 yn Barcelona, ac mae'n dal i fyw a gweithio yno. Mae ei waith yn cwmpasu gwahanol ffurfiau ar farddoniaeth: sain, gweledol a thestunol, a pherfformiad. Mae'n fardd gweithgar ac yn cynrychioli'r genhedlaeth iau o feirdd Catalaneg ac mae'r dylanwadau arno'n cynnwys llenyddiaeth yr oesoedd canol, llenyddiaeth avant-garde, testunoliaeth, a chelf sain.

Mae'n datgan ei fod yn cefnogi'r gair llafar, ac yn osgoi cael ei gyhoeddi: mae'n gweithio ar lafar a chyda chyfrifiadur a thaflunydd. Mae'n gweithio fel bardd sain, wedi trefnu digwyddiad barddoniaeth sain a gweithredu yn Sbaen, ac wedi perfformio yng Ngwlad Pwyl, yr Eidal, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, Tsieina, yr Ariannin, yr Unol Daleithiau, y Weriniaeth Tsiec, Gweriniaeth Dominica, Nicaragua, Chile ac Ecuador. Mae wedi cydweithredu â cherddorion fel Walter Thompson, dj cuit b a Josep-Maria Balanya ac a dawnswyr fel Germana Civera a Rosa Muñoz. Ar hyn o bryd mae'n cydweithio â Bradien (www.bradien.net)


Bu'n gyfarwyddwr Gŵyl PROPOSTA (Barcelona, 2000-2004) ac ers 2010 mae'n gyfarwyddwr Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Barcelona. Mae hefyd wedi cyd-drefnu'r rhaglen mewn gwahanol wyliau barddoniaeth megis Yuxtaposiciones a Poetico Festival (y ddwy ym Madrid). Yn 2005, bu'n cydweithio ag Eugeni Bonet i drefnu rhaglen sinema ar Lettristiaeth ar gyfer MACBA (Amgueddfa Celf Gyfoes Barcelona).


han tancat totes les escoles. ja no s'hi aprèn de llegir. ja no s'hi aprèn d'escriure. hem tancat
totes les paraules. ja que els cossos no duren tant com haurien de durar -així com la nit i el foc
cec dels amadors-, millor deixar les paraules de banda. ara les mares ja no s'amoÏnen per la
mainada i l'escola i les hores. ara, les mares, lluny de l'escalf dels pares, només es preocupen
dels uniformes. i els fills feinegen o es deformen els cossos. han tacat tots els vestits. amb tot:
no saben ja escriure ni llegir no saben ja. i la nit, feble i breu, acull dos cossos que es deformen.
com les paraules, però sense paraules.

* * *

they have closed all the schools. no more learning to read. no more learning to write. we have
closed all the words. now that bodies no longer last as long as they should -like the night and
the blind fire of the lovers- better to put words aside. now the mothers no longer worry about
the kids and the school and the hours. now, the mothers, far from the warmth of the fathers,
only care about the uniforms. and the children do odd jobs or deform their bodies. they have
stained all the dresses. even so: they no longer know how to write how to read they no longer
know. and the night, feeble and brief, takes in two bodies that deform each other. like words,
but without words.

 

poem by eduard escoffet
english translations by graham thomsonTy Newydd

Literature Across Frontiers

poetry wales

Pontio

Literature Wales Aberystwyth University Gwynedd

Bangor University

Arts Council of Wales

Wales Literature Exchange

Whistlestop Cafe

British Council Palas Print the absurd
Goethe Institut Translators House Wales Kunst Purple Moose aelg logo Galicia logo In Chapters EU logo