1 - 7 Hydref 2012

CARTREF  ENGLISH

Katerina Iliopoulou

Katerina Iliopoulou

Bardd, arlunydd a chyfieithydd yw Katerina Iliopoulou sy'n byw yn Athen. Cyfieithwyd ei barddoniaeth i sawl iaith a chafodd sylw mewn cylchgronau llenyddol a blodeugerddi yng Ngwlad Groeg a thramor.


Mae wedi cyfrannu at raglenni ysgrifennu a chyfieithu rhyngwladol, ynghyd â gwyliau diwylliannol. Mae wedi cyhoeddi tair cyfrol o farddoniaeth. Derbyniodd ei chyfrol gyntaf (Mister T) wobr Diavazo am y gyfrol gyntaf orau.


Fel aelod o'r gymdeithas gydweithredol y celfyddydau intothepill mae hi wedi cyd-drefnu projectau sy'n dod â barddoniaeth a'r celfyddydau gweledol at ei gilydd.
Mae hi wedi cyfieithu barddoniaeth Mina Loy, Robert Hass,Ted Hughes ac Ariel gan Sylvia Plath. Mae'n gyd-olygydd y wefan ddwyieithog greekpoetrynow.com.

 

Ταίναρο

Εδώ οι μέρες δεν διαλϋονται στον αέρα
Πέφτουν μέσα στο νερό
Σχηματίζοντας μια καταδική τους στιβάδα
Μια επιφάνεια διαχωρισμοϋ.
ένα γεράκι πετάει πάνω από το σώμα του καλοκαιριοϋ
Βουτάει ξανά και ξανά
Τρέφεται και μεθάει από την πτώση.
Δεν έχει τίποτα εδώ
Μόνο τρελλό αέρα και πέτρες
 Και θάλασσα
 Μια αναίτια υπόσχεση
Ακονίζει τη λαγνεία μας με τη λάμα του φεγγαριοϋ.

όταν έφτασα εδώ για πρώτη φορά, στο τοπίο του τέλους,
Ο αέρας έμπαινε στο στόμα μου με τέτοια μανία
Σα να ήμουν ο μοναδικός αποδέκτης του
Μέχρι όλες οι λέξεις μου να εξαφανιστοϋν.

Κάθε δέντρο υποδέχεται διαφορετικά τον άνεμο
άλλα υποφέρουν, άλλα πάλι αντιστέκονται
(έχω συναντήσει μια φοινικιά που γεννοϋσε τον άνεμο και τον διένειμε
προς κάθε κατεϋθυνση)
άλλα τρέμουν ολόκληρα κι αλλάζουν χρώματα.
Εγώ βέβαια δεν είμαι δέντρο
Κάθισα κάτω και τον φόρεσα παλτό
έσκυψα το κεφάλι μου και κοίταξα το χώμα
Μέσα από τις ρωγμές του, οι ρίζες του θυμαριοϋ
 με τα ιερογλυφικά τους πάσχιζαν να βγουν στο φως.
 Τότε οι λέξεις ξαναγϋρισαν.


Tainaron

Yma, ni thodda'r dyddiau mewn aerr
Disgynnant i'r dŵr
Creu eu haen eu hunain
Yn arwyneb o ffin.
Hedfana hebog uwch corff haf
Deifia eto ac eto
Bwydo, meddwi ar ddisgyn.
Does dim yma
Ond gwynt gwallgof a cherrig
A môr
Ac addewid ar hap
Yn hogi ein chwant â chyllell y lloer.

Pan ddois i gyntaf i'r tirlun llawn terfyn
Llwythodd y gwynt yn gynddeiriog i'm ceg
Fel petawn ei unig lestr
Nes i'm geiriau oll fy ngadael.

Derbynnir y gwynt yn wahanol gan bob coeden
Dioddefa rhai, gwrthsafa eraill
(Cwrddais â choeden balmwydd a roddodd enedigaeth i'r gwynt a'i rannu
bob ffordd)
Ysgwyd wna eraill a newid lliw.
Nid coeden mohonof fi wrth gwrs
Eisteddais a gwisgo'r gwynt fel gwisg.
Gwyrais ac edrych i'r ddaear.
Yno o'i holltau sych daw gwreiddiau teim
hieroglyffau'n brwydro cyrraedd y golau.
Yna, dychwelodd fy ngeiriau.

 

 

Cyf. Siân Melangell Dafydd

 

Tainaron (Ταίναρο):
Pegwn mwyaf deheuol Groeg cyfandirol. Yng Ngroeg yr henfyd, credant mai yma oedd diwedd y byd.


Ty Newydd

Literature Across Frontiers

poetry wales

Pontio

Literature Wales Aberystwyth University Gwynedd

Bangor University

Arts Council of Wales

Wales Literature Exchange

Whistlestop Cafe

British Council Palas Print the absurd
Goethe Institut Translators House Wales Kunst Purple Moose aelg logo Galicia logo In Chapters EU logo