17th - 22nd October 2013

HOME  ENGLISH

Doina Ioanid

 

Doina Ioanid

Doina Ioanid: Ganed ym Mwcarést ar 24ain Rhagfyr 1968. Hyd yma, mae wedi cyhoeddi pum cyfrol o gerddi. Ers 2005, bu Doina Ioanid yn gweithio fel uwch olygydd y Cultural Observer, wythnosolyn diwylliant Rwmanaidd blaenllaw.

Llyfryddiaeth:

Duduca de marțipan (The Marzipan Damsel), 2000
E vremea să porți cercei (It's High Time You Wore Earrings), 2001
Cartea burților şi a singurătății (The Book of Bellies and Solitude), 2003
Poeme de trecere (Poems of Passage), 2005
Ritmuri de îmblânzit aricioaica (Chants for Taming The Hedgehog Sow), 2010

 

 

Llafarganeuon i ddofi'r ddraenoges

Rhy flinedig, rhy ddall. Mae f'enw, hyd yn oed, cragen fylchog wasgedig, yn suddo'n araf trwy fy nghroen yn ddwfn oddi mewn imi, heibio i feinwe feddal, heibio i organau sy'n pylsadu fel heuliau mewn braw, yn ddwfn i lawr at y man na all dim byd o'r tu allan wthio'i ffordd i mewn.

***

Cadwch fi i ffwrdd o'r hydref hwn, cadwch fi i ffwrdd oddi wrth y bobl, i ffwrdd oddi wrth y caeau a'i sofl pigog... Dal fi yn dy freichiau a chadw fi i ffwrdd oddi wrthyf fy hun, rhag imi fynd ar goll rhwng holl bennau hyll yr hen wragedd sy'n dod i'r fei yng ngoleuni min nos.

***

O, am grandrwydd cael bod y teip ymysgarol, moethusrwydd anfforddiadwy'r cyfan! Nid i'w dangos mewn casyn gwydr y crewyd yr ymysgaroedd. Dyna achos twf y dom - y crintachrwydd, y casineb, yr ofn. Dyna lle mae melin gig Nain, y blwch diarhebol - Pandora a phawb. Dyna lle mae Mam yn pendwmpian wrth ymyl llu o'i chyfeillion - merched niwrotig â chanddynt glefyd siwgwr yn heneiddio cyn pryd, dwylo'n gris-croes gan greithiau jariau. Mae popeth yn gymhleth i lawr yn y fan honno a phopeth yn eithafol o ddyrys. Dyna lle mae tawddlestri'n crensian, dyna lle mae angau'n dod yn ddistadl. Yno, ie yno, nid oes neb yn dweud celwydd. I lawr yn y fan honno yn y lleithder oer rydym oll yn swatio ynghyd, wynebau wedi ymsyrthio fel menyg tu chwith allan.

***

Â'm calon yn fy llaw bûm yn cerdded trwy'r ddinas, yn sathru ar eira cynta'r flwyddyn. A'm calon yn wlyb gan win a finegr yn pydru i guriad fy mlynyddoedd - y tri deg saith ohonynt - tra bo'r pïod yn ymgynnull ar ysgwyddau'r drymiwr bach. Allai esgyrn yn unig mo'm hachub. Na'th enw dithau chwaith, Ariannin, tydi, Wlad yr Addewid. Dim ond ci mawr melyn a dosturiodd wrthyf - yn dod ataf yn ostyngedig i fwyta'm calon yn hamddenol. Aeth ymaith wedyn, gan symud i ffwrdd tua'r gorwel fel anferth o flodyn haul.

 

cyfieithwyd gan Angharad Price


 
 

Ty Newydd

Literature Across Frontiers

poetry wales

Pontio

Literature Wales Aberystwyth University

Bangor University

Arts Council of Wales

Wales Literature Exchange

Whistlestop Cafe

Portmeirion Palas Print
EU logo Translators House Wales the absurd Gwynedd Czech Centre Arts Council of England
Arc Publications Blue Sky Cafe