1 -24 Hydref 2014

  ENGLISH
   

Mae trydedd Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru eleni'n cyflwyno Tymor Barddoniaeth Bangor, sef cyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau a gynhelir drwy fis Hydref 2014. Cynnhelir digwyddiadau ym Mhrifysgol Bangor ac mewn mannau o amgylch y ddinas, yn cynnwys Pier Bangor a siopau ar y Stryd Fawr. Bydd beirdd rhyngwladol yn perfformio gyda chyfieithiadau, ynghyd ag ysgrifenwyr Cymreig yn y ddwy iaith, gan greu cyd-destunau newydd i rai o'r lleisiau mwyaf cyffrous mewn barddoniaeth gyfoes o Serbia, Gwlad Pwyl, Tsiena, Ciwba, y Weriniaeth Tsiec a Slofacia. I gyferbynnu â'r lleisiau hyn, bydd y bardd a'r artist Tsiec, Martin Zet, yn edrych ar agweddau ar dawelwch mewn nifer o ddigwyddiadau ym Mangor a'r cyffiniau. Bydd ei berfformiadau'n cynnwys rhyddhau print o'r dudalen a gwahodd cynulleidfaoedd i wrando mewn lleoliadau pur annisgwyl.

Dywed Dr Zoe Skoulding (Ysgol y Saesneg, Prifysgol Bangor), sy'n cyfarwyddo'r ŵyl: "Er gwaethaf traddodiadau pwysig Cymru ym myd barddoniaeth a cherddoriaeth, rydym yn byw mewn diwylliant byd-eang lle mae'r gweledol yn dod yn gynyddol bwysig. Mae barddoniaeth yn ein gwahodd i wrando'n wahanol, nid yn unig ar y geiriau eu hunain ond hefyd ar y gofodau rhyngddynt. Mae'r ŵyl hon yn galluogi cynulleidfaoedd i glywed synau arbennig gwahanol ieithoedd, ynghyd â chyfieithiad fel y gall pawb ddilyn yr hyn sy'n mynd ymlaen. Yn ogystal â chyfieithu rhwng ieithoedd, bydd perfformiadau lle mae geiriau'n croesi ffiniau gwahanol ffurfiau o gelf, megis cerddoriaeth a ffilm."

Gellir gweld pytiau o ŵyl 2013 ar YouTube.

 

 


Nos Fercher 1 Hydref

Caffi Blue Sky, 7.30

TAITH I'R FYNWENT YN LIBUŠÍN, gyda Martin Zet

Yn 2004 dechreuodd yr artist a'r bardd Martin Zet o'r Weriniaeth Tsiec gyfrif ei gamau rhwng y lle cafodd ei eni ym Mhrâg a bedd y teulu ym mhentref bychan Libušín. Fe wnaeth ei ddisgrifiad dadlennol o'r daith hon ysgogi'r artist sain Alan Holmes i wneud recordiadau yn Libušín a fydd yn sail cywaith unigryw gyda Zen ar achlysur deg mlynedd ers ei daith gerdded nodedig. Bydd y noson hon o ffilm, testun a sain yn edrych ar sŵn a thawelwch a'r pethau rydym yn rhoi sylw iddynt a'r pethau rydym yn eu hanwybyddu.  


Nos Iau 2 Hydref

DIWRNOD BARDDONIAETH RHYNGWLADOL

9pm Meic agored barddoniaeth a cherddoriaeth, Liverpool Arms, Porthaethwy.

Dewch â cherdd eich hun i'w ddarllen, neu chwaraewch gerddoriaeth, neu dim ond ddod i wrando. AM DDIM


Dydd Sadwrn 4 Hydref

12.00 BARDDONIAETH WHISTLESTOP
yng Nghaffi Whistlestop, Pier Bangor, gyda Rhys Trimble, Martin Zet a Wanda Zyborska. AM DDIM


2.30 Perfformiad gan Martin Zet, Stryd Fawr, Bangor
book blackening
RHYDDHAU DEUNYDD PRINTIEDIG

Mae testunau'n siarad â ni drwy'r amser, mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae Martin Zet yn eich gwahodd chi - unrhyw un - i ddod â thestun iddo sy'n golygu rhywbeth i chi, mewn unrhyw iaith, a'i wylio'n cael ei dawelu wrth iddo ei dduo'n broffesiynol. Mae'r perfformiad hwn, sy'n rhoi sylw i themâu mor amrywiol â chyfrinachedd, rhyddid, sensoriaeth ac anghofio, yn gyfle i ystyried iaith a'i hystyr bersonol. Croesewir pobl i gymryd rhan weithredol.


Dydd Sul 5 Hydref

Diwrnod gyda Martin Zet mewn cydweithrediad â'r Yr Hen Iard Nwyddau, amser a lleoliad i'w cadarnhau.


Nos Lun 6 Hydref

6pm Ystafell Teras 3, Prifysgol Bangor
Hu Dong (Tseina) a Nia Davies (Cymru)


Nos Fawrth 14 Hydref

6pm Ystafell Teras 3, Prifysgol Bangor
Ivana Milankov (Serbia) and Wioletta Grzegorzewska (Gwlad Pwyl)


Nos Fawrth 21 Hydref

6pm Ystafell Teras 3, Prifysgol Bangor
Victor Rodriguez Núñez (Ciwba), Robert Minhinnick (Cymru) a Twm Morys (Cymru)


Nos Wener 24 Hydref

7.30pm Caffi Blue Sky, Bangor
Olga Pek, Zuzana Husarova ac Amoeba Twins
efo Steven HitchinsTy Newydd

Literature Across Frontiers

poetry wales

Pontio

Literature Wales Blue Sky Cafe

Bangor University

Arts Council of Wales

Wales Literature Exchange

Whistlestop Cafe

Arc Publications Palas Print
EU logo Translators House Wales the absurd Gwynedd Czech Centre Liverpool Arms

contact us: admin@northwalesinternationalpoetryfestival.org

Artistic Director:   Zoë Skoulding           Managing Director:   Sally Baker