17 - 22 Hydref 2013

  ENGLISH
   

Bydd beirdd o bob rhan o Ewrop unwaith eto yn perfformio ym Mangor, Aberystwyth, Yr Wyddgrug, Caernarfon a Phortmeirion, yn dilyn llwyddiant yr ŵyl gyntaf y llynedd.

Bydd barddoniaeth newydd deinamig mewn amrywiaeth disglair o ieithoedd o Armenia i Islandeg yn cael eu cyflwyno gyda chyfieithiad Cymraeg a Saesneg. Bydd beirdd Cymru yn y ddwy iaith hefyd yn cymryd rhan, gan ddod â dimensiwn lleol i'r casgliad.

Gellir gweld pytiau o ŵyl 2012 ar YouTube.


Nos Iau 17 Hydref

Beirdd y byd yn dod ynghyd

Bydd rhai o feirdd cyfoes mwyaf cyffrous Cymru ac Ewrop yn dod ynghyd i farddoni mewn cyd-destun amlieithog ac aml-gyfrwng, gyda chyfieithiadau i'r Gymraeg a'r Saesneg.
Caiff enw enillydd yr Her Gyfieithu TŶ Cyfieithu Cymru 2013 ei gyhoeddi a chyflwynir Ffon Farddol yn wobr.
Ystafell Teras 3, Prifysgol Bangor
19.30  £6/£3


Nos Wener 18 Hydref

¡Viva la poesía!

Bydd beirdd rhyngwladol yn darllen ochr yn ochr â pherfformwyr lleol mewn dathliad o farddoniaeth ar draws ffiniau. Sesiwn meic agored byr: cysylltwch â'r trefnwyr ymlaen llaw os hoffech gofrestru.
Caffi Blue Sky, Bangor
19.30  £6/£3

Yr Absurd yn cyflwyno...

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad y llynedd, mae'r Abswrd yn falch iawn o ddod a'r ŵyl hon yn ôl i'r Wyddgrug. Dan arweiniad y Prifardd Twm Morys, daw'r digwyddiad hwn â beirdd blaenllaw o Ewrop ynghyd yn gymysgedd cyfoethog amlieithog. Tocynnau yma.
Ystafell Clwyd, Clwyd Theatr Cymru, Y Wyddgrug £7/£4


Prynhawn Sadwrn 19 Hydref

Taith Gerdded Farddonol Whistlestop

Taith gerdded o amgylch Bangor i ddarganfod barddoniaeth amlieithog mewn mannau annisgwyl. Cynhelir digwyddiadau byr yn Llyfrgell Bangor, Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Siop Pontio, Palas Print a lleoliadau annisgwyl. Cyhoeddir yr manylion cyn y diwrnod.
Cyfarfod yng Nghaffi Whistlestop, Pier Bangor
14.00  AM DDIM


Prynhawn Sul 20 Hydref

Barddoniaeth yn y Pentref

Barddoniaeth rhyngwladol yn awyrgylch unigryw Portmeirion.
Neuadd Ercwlff, Portmeirion
16.00   AM DDIM


Nos Lun 21 Hydref

Aberystwyth

Gwrandewch ar brif feirdd rhyngwladol yn darllen yn eu hieithoedd eu hunain (gyda chyfieithiadau i'r Gymraeg a'r Saesneg) gyda'r bardd Cymraeg Eurig Salisbury.
Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
19.30 £6/£3

Caernarfon

Beirdd rhyngwladol blaenllaw yn darllen eu gwaith, gyda chyfieithiadau.
Palas Print, Caernarfon
18.30   AM DDIM


Nos Fawrth 22 Hyfred

Yn Glustiau i Gyd

Dewch i wrando ar feirdd rhyngwladol o fri yn darllen yn eu hieithoedd eu hunain (gyda chyfieithiadau i'r Gymraeg a'r Saesneg) yn ogystal â cherddoriaeth gyfoes a chelfyddyd sain.
Ystafell Teras 3, Prifysgol Bangor
19.30 £6/£3

Doina Ioanid
(Romania)

Vassilis Amanatidis
(Gwlad Groeg)

Eiríkur Örn
Norðdahl
(Gwlad yr Iâ)

 

Martin Solotruk
(Slofacia)

Christine Huber
(Awstria)

Astrid Lampe
(Yr Iseldiroedd)

Ondřej Buddeus
(Gweriniaeth Tsiec)

Violet Grigorian
(Armenia)

Bartłomiej Majzel
(Gwlad Pwyl)

Marie-Louise Chapelle
(Ffrainc)

Josep Lluís Aguiló
(Catalonia)

Hasmik Simonian
(Armenia)

Manuel Forcano

Manuel Forcano
(Catalonia)

 

Nia Davies

Nia Davies
(Cymru)

 

Jason Walford Davies

Jason Walford Davies
(Cymru)

Rhys Trimble
Rhys Trimble
(Cymru)
Twm Morys
Twm Morys
(Cymru)
Karen Owen
Karen Owen
(Cymru)
Aneirin Karadog
Aneirin Karadog
(Cymru)
Ifor ap Glyn
Ifor ap Glyn
(Cymru)
Sian Northey
Siân Northey
(Cymru)
Carla Rees: photo by
Carla Rees
(Ffliwt)
Heather Roche
Heather Roche
(Clarinetau)
 
     
     

 

 

Ty Newydd

Literature Across Frontiers

poetry wales

Pontio

Literature Wales Aberystwyth University

Bangor University

Arts Council of Wales

Wales Literature Exchange

Whistlestop Cafe

Portmeirion Palas Print
EU logo Translators House Wales the absurd Gwynedd Czech Centre Arts Council of England
Arc Publications Blue Sky Cafe        

contact us: admin@northwalesinternationalpoetryfestival.org