7 - 10 Hydref 2015

  ENGLISH
   

Mae Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru'n dychwelyd am y pedwerydd tro yn 2015, gyda chyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau yn Aberystwyth a Bangor Hydref 7-10. Cynhelir digwyddiadau yn y ddwy brifysgol ac mewn mannau lleol. Bydd beirdd rhyngwladol yn darllen eu gwaith wrth ochr llenorion o Gymru, gyda chyfieithiadau i'r Saesneg a'r Gymraeg.

Dywedodd Zoë Skoulding, cyd-gyfarwyddwr yr ŵyl ym Mhrifysgol Bangor: "Mae beirdd o wledydd eraill yn dod ag ieithoedd a safbwyntiau gwahanol sy'n ein helpu i weld ein diwylliant ein hunain mewn ffyrdd newydd, ac mae presenoldeb cyson yr ŵyl yn helpu i greu cysylltiadau cyffrous rhwng llenorion a chynulleidfaoedd. Eleni, byddwn yn canolbwyntio'n arbennig ar Croatia yn ogystal â beirdd o Latvia, Slovenia a Sbaen. Ein gobaith ni yw y bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i gyfarfod barddoniaeth mewn ffyrdd newydd, naill ai trwy drafodaethau gyda'r awduron ynghylch eu llyfrau, cyflwyniadau amlgyfrwng, neu fywiogrwydd y darlleniadau barddoniaeth byw."

Cynhelir Gŵyl Barddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru gan Brifysgolion Bangor ac Aberystwyth mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, Poetry Wales a PEN Cymru a chyda cymorth Rhaglen Ewrop Greadigol yr Undeb Ewropeaidd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymdeithas Llenorion a Gweinyddiaeth Diwylliant Croatia, Canolfan Llenyddiaeth Latvia, Gweinyddiaeth Diwylliant Slovenia, Prifysgol Lerpwl a Chaffi Whistlestop.

Gellir gweld pytiau o ŵyl 2013 ar YouTube.

Gwyliau blaenorol: 2014, 2013, 2012Kārlis Vērdiņš ac Ivana Simić Bodrožić


WNos Fercher 7 Hydref

GEIRIAU & GEIRIAU &GEIRIAU  

Noson o farddoniaeth arloesol a gair llafar guradu gan Mary Jacob, cyflwynir gan Nia Davies.

Oscar Martín Centeno, Jana Putrle Srdić, Kārlis Vērdiņš, Nikola Petković, Ivana Simić Bodrožić, Eurig Salisbury, Matthew Francis, Hywel Griffiths

Manylion pellach: yma

Canolfan Gelfyddydau, Aberystwyth, 7.45

£5Nikola Petković a Marko Pogačar


Dydd Iau 8 Hydref

TRAFODAETH BANEL: BARDDONEG Y FFIN Ysgrifennu ar draws ffurfiau

Nikola Petković, Marko Pogačar, Ivana Simić Bodrožić, Jana Putrle Srdić, Kārlis Vērdiņš

Ystafell 018, Prifysgol Bangor, 15.00

AM DDIM


Nos Iau 8 Hydref

BARDDONIAETH RYNGWLADOL YN FYW GYDA POETRY WALES

Jana Putrle Srdić, Kārlis Vērdiņš, Rhys Trimble a Guto Dafydd.

Caffi Blue Sky, Bangor, 18.30

AM DDIMJana Putrle Srdić a Rhys Trimble


Nos Wener 9 Hydref

BARDDONIAETH GROATEG MEWN CYFIEITHIAD

Nikola Petković, Marko Pogačar, Ivana Simić Bodrožić.
Darlleniadau a thrafodaeth gyda Dr Zoë Skoulding, Prifysgol Bangor.

Ystafell Teras Cledwyn 3, Prifysgol Bangor, 18.00

Nos Wener 9 Hydref

GEIRIAU A THU HWNT: BARDDONEG GLYWEDOL

Oscar Martín Centeno

Cyflwynir gan Dr Diana Cullell, Prifysgol Lerpwl

Ystafell Teras Cledwyn 3, Prifysgol Bangor, 19.00

AM DDIMOscar Martín Centeno


Dydd Sadwrn 10 Hydref

GEIRIAU A CHERDDORIAETH WHISTLESTOP

Fiona Cameron: Lansio Bendigo
Spectralate: Lansio The Students' Companion / Cydymaith y Myfyrwyr
Ann Matthews: Lansio Losing Boundaries
Cerddi Awyr: myfyrwyr Prifysgol Bangor
CAWL PYSGOD AM DDIM!

Caffi Whistlestop, Pier Bangor, 12.00 AM DDIMFiona Cameron a SpectralateBangor University

Arts Council of Wales

poetry wales

Aberystwyth university

Whistlestop Cafe
LAF

Welsh Pen

Blue Sky Cafe

national lottery

contact us: admin@northwalesinternationalpoetryfestival.org