17 - 22 Hydref 2013

  ENGLISH
   


Yr Her Gyfieithu Tŷ Cyfieithu Cymru

Sefydlwyd yr Her Gyfieithu yn 2009 gan Dŷ Cyfieithu Cymru i hyrwyddo a dathlu cyfraniad allweddol cyfieithwyr wrth fynd â llenyddiaeth ar draws ffiniau, ac i dynnu sylw at gyfieithu llenyddol fel un o'r celfyddydau creadigol.

Yr Her eleni oedd cyfieithu 3 cerdd gan y bardd o Giwba, Víctor Rodríguez Núñez,
o'r Sbaeneg i'r Gymraeg neu'r Saesneg

Entrada
Conjeturas sobre la sonrisa del pastor
Abismos
YouTube

Mererid Hopwood oedd enillydd yr Her Gyfieithu am ei chyfieithiad o 3 cerdd gan Víctor Rodríguez Nuñez. Derbyniodd y Ffon Farddol yn wobr mewn seremoni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Caiff enw enillydd y gystadleuaeth am gyfieithu'r cerddi i'r Saesneg ei gyhoeddi yn ystod Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru a chyflwynir Ffon Farddol i'r enillydd hwnnw hefyd.
Derbyniodd y cyfieithydd buddogol Ffon Farddol wedi ei cherfio'n arbennig o ddarn o goedyn o ardal Llanystumdwy gan Elis Gwyn.
Noddir y Ffon Farddol gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Er bod Víctor Rodríguez Núñez yn un o lenorion mwyaf nodedig Ciwba heddiw, mae'n byw ac yn gweithio mewn gwledydd eraill ers yn agos i ddau ddegawd, yn Nicaragua a Cholombia i ddechrau ac yna, oddi ar 1995, yn yr Unol Daleithiau. Ar hyn o bryd, ef yw'r Athro Cyswllt mewn Sbaeneg yng Ngholeg Kenyon, Ohio. Cyhoeddwyd un gyfrol ar ddeg o'i farddoniaeth ac fe enillodd amryw ohonynt wobrau llenyddol, gan gynnwys dwy wobr nodedig, Gwobr David (Ciwba, 1980) a Gwobr Barddoniaeth Leonor (Sbaen 2006). Mae ei gerddi wedi ymddangos mewn cyfnodolion llenyddol ar hyd a lled y byd. Cyhoeddir ei gasgliad newydd, a gyfieithwyd i'r Saesneg gan Katherine Hedeen dan y teitl Thaw, gan Arc ym mis Gorffennaf 2013.Ty Newydd

Literature Across Frontiers

poetry wales

Pontio

Literature Wales Aberystwyth University

Bangor University

Arts Council of Wales

Wales Literature Exchange

Whistlestop Cafe

Portmeirion Palas Print
EU logo Translators House Wales the absurd Gwynedd Czech Centre Arts Council of England
Arc Publications Blue Sky Cafe        

contact us: admin@northwalesinternationalpoetryfestival.org