17 - 22 Hydref 2013

HOME  ENGLISH

Josep Lluís Aguiló

 

Josep Lluis Aguilo

Josep Lluís Aguiló : Ganed ym Manacor, Mallorca, 1967; bardd a gŵr busnes sy'n gweithio fel cyfarwyddwr marchnata a hysbysebu.

Ym 1986 cyhoeddodd ei gasgliad cyntaf o gerddi, Cants d'Arjau (Songs from the Helm), a ysgrifennodd pan oedd rhwng un ar bymtheg a deunaw oed. Wedi bwlch o ddeunaw mlynedd, cyhoeddodd ddau gasgliad pellach, La biblioteca secreta (The Secret Library) a L'estación de les ombres (Season of Shadows) - y ddau yn 2004. Gwobrwywyd ei gasgliad Monstres (Monsters, 2005) gyda gwobr farddoniaeth y Premi Ciutat de Palma Joan Alcocer yn 2005 ac yn 2006, y National Critics' Prize am y llyfr gorau o farddoniaeth a ysgrifenwyd mewn Catalaneg, tra cafodd hefyd ei grybwyll yn arbennig gan banel beirniaid y Critics' Prizes for Catalan Writers. Yn 2007, dyfarnwyd ef â gwobr Cydnabyddiaeth o Deilyngdod gan Ysgol Iaith Mallorca ym Manacor am ei waith ym maes ysgrifennu barddoniaeth yn y Gatalaneg a chynorthwyo i hyrwyddo'i amlygrwydd.

Cyhoeddwyd ei gasgliad gan Brifysgol yr Ynysoedd Baleareg dan y teitl Antologia Personal (Personal Anthology).

Yn 2008, Josep Lluís Aguiló oedd enillydd cystadleuaeth lenyddol Jocs Florals de Barcelona gyda'i waith Llunari (Calendar).

Mae ei waith hefyd wedi ymddangos mewn nifer o antholegau ac mae wedi'i gyfieithu i sawl iaith.

 

 


 
 

LECTOR

El primer vers és la porta que t'obre
la casa del poema. El que convida
a entrar i a posar-t'hi còmode.
La primera estrofa és la que et dóna
la benvinguda i t'arrossega a dins,
agafant-te pel braç i arrufant-se contra tu;
la que et parla de calor i confiança
alhora que et fa seure a la butaca de la segona estrofa.

On has d'esperar que el sentit del poema
et porti un cafè, calent i dolç, per dar-te
alguna cosa perqué tinguis les mans
ocupades i no puguis desviar l'atenció
o agafar un diari del revister.

Ben aviat entrarà la conclusió
per la porta del darrere,
silenciosament i de puntes,
mentre el volum de la música augmenta
i és quan, per fi, intueixes que tothom
ja sap si la mà que amaga a l'esquena
porta una carta d'amor
o un punyal.


 
 

DARLLENWR

Y llinell gyntaf yw'r drws sy'n agor
cartre'r gerdd i ti. Yr un sy'n dy wahodd
i wneud dy hun yn gyfforddus.
Y pennill gyntaf yw'r un estyna groeso
a'th lusgo i mewn,
gwasgu dy law a gwgu arnat;
hwn yw'r un sy'n dy gyfarch â gwres a gofal,
a dy roi i eistedd yng nghadair esmwyth yr ail bennill.

Lle mae'n rhaid i ti aros am ystyr y gerdd
i ddarparu coffi i ti, yn boeth, melys, ac i roi
rhywbeth i ti fel bod dy ddwylo ddim yn segur
a'th feddwl ddim yn crwydro,
papur newydd efallai, o'r rac.

Cyn hir, daw'r casgliad
o'r drws cefn,
yn dawel ar flaen ei draed,
wrth i'r gerddoriaeth fynd yn uwch ac uwch
dyna pryd, o'r diwedd, rwyt yn sylwi fod pawb
yn gwybod eisoes os oes
llythyr caru yn y llaw tu ôl i'w gefn
neu ddagr.

 

cyfieithwyd gan Siân Melangell Dafydd


Ty Newydd

Literature Across Frontiers

poetry wales

Pontio

Literature Wales Aberystwyth University

Bangor University

Arts Council of Wales

Wales Literature Exchange

Whistlestop Cafe

Portmeirion Palas Print
EU logo Translators House Wales the absurd Gwynedd Czech Centre Arts Council of England
Arc Publications Blue Sky Cafe