17th - 22nd October 2013

HOME  ENGLISH

Vassilis Amanatidis

 

Vassilis Amanatidis

Vassilis Amanatidis: ganed yn 1970. Astudiodd Hanes ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Aristotle yn Thesalonica.

Cyhoeddodd chwe chasgliad o gerddi: Dormitory: Nine nocturnal parables, House of ice, Thirtythree, Summer indoors, 4-D: Four-Dimensional Poems, 7: poetry for video games. Mae hefyd wedi cyhoeddi dau gasgliad o straeon byrion: Don't eat me a Charybdi's Dog.

Mae ei gerddi a'i straeon wedi'u cyfieithu i ddeg iaith ac maent wedi'u cynnwys mewn antholegau, catalogau a chyfnodolion llenyddol.

Mae wedi cyfieithu i iaith Groeg gwaith beirdd ac awduron enwog megis: Isaac Bashevis Singer, e.e. Cummings, Anne Carson, Witold Gombrowicz.

 

 


ADEILADANT DDILIAU MÊL NEWYDD

Ni allwn ond syllu
pan fo gwenyn yn llosgi
ânt yn feddal fel melfed coch
mor frau â chanwyll llygaid glas
ac yna'n marw

Yn gyntaf daw tân
sy'n toddi diliau mêl
ac esgyniad breuddwydion olaf
y cwch gwenyn.
Mewn gwirionedd, am eiliad, mae
cynnwrf bach yn yr aer
yna maent yn troi'n anwedd.
A gan fod breuddwydion gwenyn
yn dwyn oglau blodau,
am amser maith wedyn
bydd y cwch gwenyn nesaf
yn chwilio'n ofer uwchben
am ardd.

 

cyfieithwyd gan Siân Melangell Dafydd

 

Ty Newydd

Literature Across Frontiers

poetry wales

Pontio

Literature Wales Aberystwyth University

Bangor University

Arts Council of Wales

Wales Literature Exchange

Whistlestop Cafe

Portmeirion Palas Print
EU logo Translators House Wales the absurd Gwynedd Czech Centre Arts Council of England
Arc Publications Blue Sky Cafe